JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisiile de concurs

Nr. 10331/10332/10333/30.05.2022

REZULTATUL

probei scrise la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 30.05.2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. Crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/ examen al candidatuluiFuncția publicăInstituția/ CompartimentPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
18537Inspector, clasa I, grad profesional superiorDAS/S.P.C.A.T.94,33 puncteADMIS
28982Consilier, clasa I, grad profesional principalDAS/S.F.C.84,66 puncteADMIS
38711Inspector, clasa I, grad profesional superiorDAS/S.P.P.H.P.V.76,33 puncteADMIS
48536Inspector, clasa I, grad profesional principalDAS/ S.P.C.A.T.71,33 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      – candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Interviul se va susţine în data de 02.06.2022, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

            Afisat astazi, 30.05.2022, ora 1430 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești organizat în data de 30.05.2022