JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.19758 /17.12.2018

 

 

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la examenul organizat în data de 17.12.2018,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 IServiciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1 Ciobanu Ionela- Alina  94 puncte ADMIS

 

 II. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1 Vasilescu Liliana 93 puncte ADMIS

 

IIIServiciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1 Manicea Mirela  82 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Interviul se va susţine în data de 20.12.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 17.12.2018, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional