JUDETUL  ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 23129/06.12.2022

REZULTATUL

probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești – Serviciul de Asistență Comunitară,  organizat în data de 05.12.2022

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (7) din Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

I. Pentru promovarea în funcția de referent I – Serviciul de Asistență Comunitară:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS
1Teianu Else96 puncteADMIS
2.Mihăescu Gheorghe95 puncteADMIS

II. Pentru promovarea în funcția de asistent social, treaptă de competență specialist – Serviciul de Asistență Comunitară:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa ADMIS/RESPINS
1Ciurezu Augustin97 puncteADMIS

NOTĂ:

           Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

         Afisat astazi, 06.12.2022, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual