JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 17454/06.11.2018

 

 

 

REZULTATUL

probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.11.2018

 

 

-pentru promovarea în funcția de asistent social, treaptă de competență practicant-

Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (7) din Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Vițalaru Mariana- Raluca 96 puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Afisat astazi, 06.11.2018, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

                                                                                                  Secretar Comisie Examen

Georgescu Elena

 

 

JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 17455/06.11.2018

 

REZULTATUL

probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.11.2018

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (7) din Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

I. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II (întreținere) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Țugurel Dorinel 85 puncte ADMIS

 

II.  Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Piscu Elena 90 puncte ADMIS
2 Condilă Gabriela- Georgeta 75 puncte ADMIS

   

  III. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat III (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Dănălache Adriana 95 puncte ADMIS
2 Coman Marian 88 puncte ADMIS
3 Marinescu Camelia 87 puncte ADMIS
4 Ion Floarea 81 puncte ADMIS
5 Mostrogan Ion 80 puncte ADMIS
6 Roșoagă Mihaela 64 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Afisat astazi, 06.11.2018, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Examen

Georgescu Elena

JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 17453/06.11.2018

 

 

REZULTATUL

probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.11.2018

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (7) din Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

I. Pentru promovarea în funcția de asistent social, treaptă de competență practicant din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Ciurezu Augustin 92,6 puncte ADMIS

 

II.  Pentru promovarea în funcția referent, treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Teianu Else 78,6 puncte ADMIS
2 Mihăescu Gheorghe 75,6 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Afisat astazi, 06.11.2018, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar Comisie Examen

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare