JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 11911/10.07.2019

 

 

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la examenul organizat în data de 10.07.2019,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

 

I. Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Rezultat probă scrisă

   ADMIS/RESPINS

1

Băzdăvan Marinela- Alina

  88,67 puncte

ADMIS

 

II. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Rezultat probă scrisă

   ADMIS/RESPINS

1

Miea Lavinia- Anamaria

85,67 puncte

ADMIS

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  –  sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

  –  candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Interviul se va susţine în data de 15.07.2019, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

            Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

            Afisat astazi, 10.07.2019, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

SECRETAR

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 10.07.2019