JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.7439 /29.05.2018

 

 

 

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la examenul organizat în data de 29.05.2018,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

 

                I. Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1 Floroiu Ramona- Mariana 75 puncte ADMIS

 

                II. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1 Iordache Elena 80 puncte ADMIS

 

                III. Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat probă scrisă

ADMIS/RESPINS

1 Neacșu Nicolae- Bogdan 75 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
  • candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Interviul se va susţine în data de 04.06.2018, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 29.05.2018, ora 1530 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

REZULTATUL probei scrise la examenul organizat în data de 29.05.2018