JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PITESTI
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisiile de concurs
Nr. 13500/13501/13502/31.08.2020

REZULTATUL

probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

NOTĂ:
Conform prevederilor art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
    • candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti. Interviul se va susţine în data de 03.09.2020, ora 10:00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.
    • Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
    • Afisat astazi, 31.08.2020, 14:30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.08.2020