JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr.22222/05.12.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:  2 posturi de îngrijitoare, 2 posturi de asistent medical principal (PL) și 1 post de muncitor calificat (IV) bucătar

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 BĂEȚICĂ GEORGETA ADMIS
2 BĂJAN SORINA ADMIS
     
3
BLIDARU DANIELA ADMIS
     
4
CĂLINA RODICA ADMIS
5 CHELU MARIA-LAURA ADMIS
     
6
CHILIMENT GHEORGHIȚA-AURELIA ADMIS
7 CRĂCIUN IOANA RESPINS Nu are studii generale
     
8
DIN MIHAELA ADMIS
     
9
ENACHE VASILICA-DANIELA ADMIS
10 ILIE LOLA-CRISTINA ADMIS
11 IOANA MARINELA ADMIS
12 IONESCU CORNELIA ADMIS
13 LEPĂDATU MARIANA ADMIS
14 MARIN MIHAELA ADMIS
15 NAICU ELENA ADMIS
16 PĂUN ALINA-MIRELA ADMIS
17 PETRIA FLORINA-CAMELIA ADMIS
18 SIBICEANU ANA-MARIA ADMIS
19 ȘERBAN-VENESCU IOANA-FLORENTINA ADMIS
20 TOMA CRISTINA ADMIS
21 TROACĂ MARIANA ADMIS

Pentru posturile de asistent medical principal:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 GĂMĂNUȘI IOANA ADMIS
     
2
GHERASE MARIA-MĂDĂLINA ADMIS
     
3
MOISE ELENA-LUMINIȚA ADMIS
     
4
NEACȘU DAFINIȚA-GEORGETA ADMIS
     
5
NECULA NICOLETA ADMIS
     
6
NEDELCU CORNELIA-PAULA ADMIS
     
7
POPA ILEANA-PUȘA ADMIS  
     
8
TIȘU DANIELA ADMIS

Pentru postul de bucătar :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 IVAȘCU FLORIANA ADMIS
     
2
OPRESCU FLORENTINA ADMIS
3 POPESCU ADRIANA-MIHAELA ADMIS
     
4
STOIAN ELENA-CONSTANȚA ADMIS
5 VÎLCICA AURICA-FLORINA ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 12.12.2019 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 06.12.2019, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat in 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești