JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 5862/25.04.2017

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 03.05.2017,

 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă

și a 5 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV ( bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de administrator I – ½ normă:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Cîrstea Elena

 

Admis
2 Motoran Cristian- Lucian

 

Admis
3 Popescu Loredana- Iustina

 

Admis
4 Șerban Lavinia- Mariana

 

Admis
5 Toma Mariana- Larisa

 

Admis

 

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar):

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Coman Marian

 

Admis
2 Dănălache Adriana

 

Admis
3 Ion Alexandra

 

Admis
4 Ion Floarea

 

Admis
5 Marinescu Camelia

 

Admis
    6 Minea Maria

 

Admis
    7 Roșoagă Mihaela

 

Admis
    8 Săndulescu Maria- Magdalena

 

Admis
    9 Toma Marinela

 

Admis
    10 Tudor Cristina

 

Admis

 

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 03.05.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 25.04.2017, ora 1430 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

        Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 03.05.2017