JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                   

Anexa la Procesul Verbal nr. 13025/28.06.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 05.07.2022,  pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
 1Badea DanielaADMIS
 2Baicea Elena-MihaelaADMIS
 3Buchete Carmen-LauraADMIS
 4Cîrstea George-CătălinADMIS
 5Constantinescu MihaelaADMIS
6Dumitru Steluța-IuliaADMIS
 7Georgescu Bianca-ElenaADMIS
 8Ilie Florentina-ClaudiaADMIS
 9 Ionescu Loredana-MariaADMIS
 10Iosif Elena-MihaelaADMIS
 11Ivașcu Ana-MariaADMIS
 12Lixăndroiu VirginiaADMIS
13Mărășoiu Clara-FlorinaADMIS
 14Marin AdrianaADMIS
 15Marin Mirela-SteluțaADMIS
 16Moagă Florentina-MădălinaADMIS
 17Mocanu Cristina-LoredanaADMIS
 18Nicolae Florina-ManuelaADMIS
 19Picui Mihaela-ElenaADMIS
20 Preda Oana-MihaelaADMIS
 21Udroiu Elena-MădălinaADMIS
 22Voinea Maria-ȘtefaniaADMIS
 23Zamfirescu Carmen-CostianaADMIS

NOTA:  Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 05.07.2022 ora 1000, la Scoala Gimnaziala nr.13 “Mircea cel Bătrân”, din Pitești, cartier Trivale, strada Zimbrului, nr.3, etaj 1, sala nr.15 și sala nr.16 (intrarea se face prin curtea școlii).

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

– Afişat astăzi, 29.06.2022, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 05.07.2022 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară