JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  13024/28.06.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 05.07.2022 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical principal (PL) și 2 posturi contractuale vacante de asistent medical debutant (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Pentru posturile de asistent medical principal (PL)

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
 1.ANGELESCU MARIANA  ADMIS
2. BADEA MAGDALENA  ADMIS
 3.CONGHILETE ELENA-DANIELA  ADMIS
 4.GĂMĂNUȘI IOANA  ADMIS
 5.GHEORGHE LARISA-MARIA  ADMIS
 6.GHERGHINA ALINA-ELENA  ADMIS
7. GRIGORE VLADIMIR-BOGDAN  ADMIS
 8.ROȘU ELENA-ZINA    ADMIS
 9.STAN CRISTINA-AGATIA  ADMIS
 10.STAN ELENA    ADMIS

Pentru posturile de asistent medical debutant (PL)

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
 1.BĂLĂCEANU DOINA-ELENAADMIS  
 2.BELU ANAMARIAADMIS  
 3.BOTAN ALINA-GEORGIANAADMIS  
4. BURCIOIU MIHAELA-LAURAADMIS  
 5.CHIRVASIU MIHAELAADMIS  
 6.GAVRILESCU MARIA-CORINAADMIS  
 7.GEORGESCU IONELA-ROXANARESPINS  DOSAR INCOMPLET
 8.IONESCU ANA-MARIAADMIS  
 9.IORDACHE MARIANA-CLAUDIAADMIS  
 10.ONICĂ MARIA-VALENTINAADMIS  
 11.OPREA IULIANA-MARIANAADMIS  
 12.PANDELICĂ FLORINA-BIANCAADMIS  
 13.ROIBAN-FILIP NICOLETAADMIS  
 14.SAVU ROXANA-ELENAADMIS  
 15.SLABU CRISTINA-ANDREEAADMIS  
 16.STOICA RODICA-CRISTINAADMIS  
 17.ȘERBAN MARIANA-ROXANAADMIS  
 18.TOADER DIANA-MARIAADMIS  

NOTA:  Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 05.07.2022 ora 1000, la Școala Gimnazială nr. 13 “Mircea cel Bătrîn”, din Pitești, cartier Trivale, str. Zimbrului nr. 3, etaj 1, sala nr. 15 și sala nr. 16 (intrarea se face prin curtea școlii) .

– candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

  • Afişat astăzi, 29.06.2022, ora 11:00 la sediul şi pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 05.07.2022