JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12135/01.09.2017

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de

07.09.2017, pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
 1 Bălan Maria-Cristina Admis
 2 Bîrleanu Luminița-Nina Admis
 3 Boroi Elena Admis
 4 Brădeanu Aurelia Admis
 5 Buricea Petruța-Lavinia Admis
 6 Curelea Amelia-Iulia Admis
 7 Dumitrescu Roxana-Maria Admis
 8 Dumitru Camelia Admis
 9 Enescu Sorina-Elena Admis
 10 Floarea Cătălina-Larisa Admis
 11 Foanță Irina-Gabriela Admis
 12 Gheorghe Luminița Admis
 13 Grigore Adriana-Loredana Admis
 14 Hristea Viorica-Valentina Admis
 15 Manolache Ioana-Valerica Admis
 16 Mitrici Andreea-Georgiana Admis
 17 Mocanu Mariana Admis
 18 Mohora Florina Admis
 19 Năstăsescu Nicoleta-Georgiana Admis
 20 Nedelea Nicoleta-Liana Admis
 21 Negoiță Mihaela-Roxana Admis
 22 Niță Mihaela-Nicoleta Admis
 23 Onică Maria-Valentina Admis
 24 Popa Teodora-Victorița Admis
 25 Popescu Georgiana-Iuliana Admis
 26 Popescu- Manea Simona-Gabriela Admis
 27 Preda Veronica-Cristina Admis
 28 Pribeagu Maria-Marinela Admis
 29 Prunescu Irina-Andreea Admis
 30 Radu Simona-Virginia Admis
 31 Ragamentu Mariana Admis
 32 Săndulescu Maria-Magdalena Admis
 33 Stănescu Nicoleta Admis
 34 Tronaru Niculina Admis
 35 Țîntoacă Irina-Elena Admis
 36 Voicu Argentina-Mihaela Admis

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor de înscriere, vor sustine proba scrisă în data de 07.09.2017 ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24 ( intrarea D-sala mare de ședințe).

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 01.09.2017, ora 11,00 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

                                               

 

 

 

 

                                                  Secretar comisie de concurs

 

                                                Marinescu Gabriela-Florentina,

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 07.09.2017