JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr. 20213/27.12.2018

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.01.2019,

 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Alexe Valeriu-Petruț ADMIS
2. Andronie Ionela-Irina ADMIS
3. Anghel Adriana-Elena ADMIS
4. Bălașa Mihaela ADMIS
5. Birthler Virginia-Loredana ADMIS
6. Blăguță Anca ADMIS
7. Crăciun Ionela-Mădălina ADMIS
8. Curea Elena-Cristina ADMIS
9. Dinescu Maria-Eugenia ADM8IS
10. Drăghici Ionela-Mariana ADMIS
11. Gărăiman Georgeta ADMIS
12. Ilie Alina-Georgiana ADMIS
13. Ionescu Elena-Denisa ADMIS
14. Mincă Anca-Andrada ADMIS
15. Morlovea Carmen-Iuliana RESPINS Specializarea nu se încadrează în domeniul fundamental „Științe sociale”
16. Petre Mariana ADMIS
17. Popa Georgica RESPINS Nu are documente de absolvire a cursului de psihopedagogie sau a cursului de educator puericultor

 

18. Preda Veronica-Cristiana ADMIS
19. Sinescu Georgeta ADMIS
20. Tudor Magdalena-Alina ADMIS
21. Turbatu Najia-Narcisa ADMIS
22. Țugurel Alexandra-Mădălina ADMIS
23. Vlad Florina-Ecaterina ADMIS

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 09.01.2019 ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24 (intrarea D, sala mare de ședințe).

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 28.12.2018, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.01.2019, pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești