JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                   

Anexa la Procesul Verbal nr. 20485/04.11.2021

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea  unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II  din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1Chiriță Corina-MariaADMIS
2Ciuchendea Luiza-SelenaADMIS
3Codău NiculinaADMIS
4Cruceru GheorgheADMIS
5Groșanu FloricaADMIS
6Iancu Roxana-EugeniaADMIS
7Morlovea Alina-ElenaADMIS
8Nilă IonelaADMIS
9Niță Elena-MădălinaADMIS
10Rădulescu Adelina-ElisabetaADMIS
11Ristache Cristian-ViorelADMIS
12Țugurel Alexandra-MădălinaADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 10.11.2021 ora 1000, la sediul Filarmonicii din Piteşti, Calea București nr. 2, bl. 2.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 05.11.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent treaptă profesională II din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară