JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                   

Anexa la Procesul Verbal nr. 6347/05.04.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 11.04.2022, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1Albu Ionela-RoxanaADMIS
2Badea Georgiana-GrațielaADMIS
3Chițu LuminițaADMIS
4Dobre CameliaADMIS
5Duțu Georgeta-ElenaADMIS
6Grigore Georgiana-FlorinaADMIS
7Iliescu Constanța-FlorinaADMIS
8Ion Ana-Maria-GabrielaADMIS
9Irimia Giorgiana-AlinaADMIS
10Marin MarianaADMIS
11Micu Elena-VeronicaADMIS
12Mihalache Oana-ValentinaADMIS
13Mirică FlorinaADMIS
14Neacșu Dorina-SandaADMIS
15Oprescu Valerica-MihaelaADMIS
16Pletea Andreea-MarinelaADMIS
17Popescu Luminița-SimonaADMIS
18Popescu Maria ADMIS
19Sibiceanu Ana-MariaADMIS
20Soare NicoletaADMIS
21Străulescu Lidia-MihaelaADMIS
22Stroe Daniela-CarmenADMIS
23Șerban Claudia-MelaniaADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 11.04.2022 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 06.04.2022, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).                                                             

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 11.04.2022