Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
CIOBANU IOANA-DORINA   ADMIS
COSTELEANU MARIANA-PAULA   ADMIS –    
DIN MĂDĂLINA-INA   ADMIS  
 4 DINCĂ RAMONA-MARIANA   ADMIS  
5   GHEORGHE CRISTINA-RAMONA ADMIS  
  6 GHIMIGIU-PĂTRAȘCU ANDREEA-ISABELLA ADMIS  
7   IANCU ANDREEA-MONALISA   ADMIS  
8   MANOLE ANA-MARIA    ADMIS  
 9 MICU ANA-MARIA   ADMIS  
10  MIJOIU CORINA-GABRIELA   RESPINS Nu are documente care atestă absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic
 11 NICOLAE ILIANA-ADINA   ADMIS  
12  PETRE MARIANA   ADMIS  
 13 POPESCU MIRELA-DOINA   ADMIS  
 14 RISTEA VALENTINA   ADMIS  
 15 SANDU MONICA-CREOLA   ADMIS  
16  SORA ADRIANA   RESPINS Nu îndeplinește cerințele de studii
17   STĂNESCU GEORGETA   ADMIS  
18   TANASĂ COSMINA-ADRIANA     ADMIS  
19  TEODORESCU AURELIA   RESPINS Nu îndeplinește cerințele de studii
20   ȚÎNTOACĂ IRINA-ELENA   ADMIS  
 21 UDROIU ELENA-CRISTINA   ADMIS  
22  VASILE ANCA   ADMIS  

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 11.09.2019 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 03.09.2019, ora 13,30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                            Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești