JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la procesul verbal nr.14518/06.10.2017

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 12.10.2017,

 pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante (1 post de asistent medical debutant-BFT din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară; 1 post de asistent social principal, 1 post de paznic și 1 post de guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical –BFT din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Bunescu Elena-Laura 

 

Nu îndeplinește condițiile de studii:-lipsă diplomă de absolvire școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea asistent medical BFT;

-lipsă certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R  însoțit de avizul anual sau certificat de membru și adeverință pentru participarea la concurs ;

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent social principal din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
1. Țintea-Karaghiaur Gheorghe-Valentin Admis

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
1. Stan Gabriel-Marian Admis

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
1. Ciurezu Florina Admis

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 12.10.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 06.10.2017, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

        Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 12.10.2017