JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                   

Anexa la Procesul Verbal nr. 6476/06.04.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 13.04.2022, pentru ocuparea unui  post contractual vacant de administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1Dumitru Elena-DorinaADMIS
2Grigorescu Consuela-MihaelaADMIS
3Stîngă CristinaADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 13.04.2022 ora 1000, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 07.04.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                   

Anexa la Procesul Verbal nr. 6477/06.04.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 13.04.2022, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat III (bucătar)  din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1Marin MarianaADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 13.04.2022 ora 1000, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 07.04.2022, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 13.04.2022