JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.   13942/08.12.2016

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.12.2016

 pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de asistent medical din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
 1 Alexandru Ioana Admis
 2 Dumitru Gloria-Adina Admis
 3 Grozavu Elena-Loredana Admis
 4 Ionescu Florica Admis
 5 Necula Lucreția-Luminița Admis
 6 Stanciu Laura-Ioana Admis
 7 Tatomir Zorina-Claudia Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 15.12.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

  • Afişat astăzi, 08.12.2016, ora 13,30 la sediul şi pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

 

 

 

 Secretar Comisie de Concurs

            Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.12.2016 pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de asistent medical din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlar