JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  

Anexa la Procesul Verbal nr. 4278/09.03.2021                                                                                                                                     

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.03.2021, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 Ceranu Nadia ADMIS
2 Cîrstea Elena-Simona ADMIS
3      Costescu Diana ADMIS
4    Dumitru Olea Mariana ADMIS
5 Duță Nicoleta-Gabriela ADMIS
  6 Găină Diana-Simona ADMIS
7 Grigorescu Mihaela-Valentina ADMIS
 8 Hammad Ileana ADMIS
  9 Ilie Gabi ADMIS
    10 Ioana Andreea ADMIS
     11 Manole Ana-Maria ADMIS
     12 Marin Elena-Cristina ADMIS
     13 Marin Mirela-Daniela ADMIS
     14 Martin Alberto Cătălin ADMIS
     15 Maxim Elena ADMIS
     16 Mihai I. Alina-Mariana ADMIS
     17 Mihai I.C. Alina-Mariana ADMIS
     18 Mirică Florina ADMIS
     19 Mușat Florina-Daniela ADMIS
     20 Mușat Mihaela ADMIS
     21 Neaga Vasilica Alina ADMIS
22 Negoiță Mihaela-Roxana ADMIS
     23 Păuna Mariana ADMIS
     24 Pîrvu Mihaela ADMIS
     25 Popescu Elena ADMIS
     26 Popescu Maria ADMIS
    27 Porojan Cătălina-Ionela ADMIS
 28 Prunaru Iuliana Elena ADMIS
29 Puiu Aurelia Gabriela ADMIS
  30 Puiu Marina Eliza ADMIS
 31 Sibiceanu Ana-Maria ADMIS
32 Smaranda Sanda ADMIS
33 Stanciu Florina ADMIS
34 Trandafir Daniela Florina ADMIS
35 Vlăsceanu Magdalena-Victoria ADMIS
36 Voinescu Silvia ADMIS
37 Zafiu-Marinescu Cristina-Maria ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 16.03.2021 ora 900, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 10.03.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                                         Pașol Daniela

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.03.2021