JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 11321/07.08.2018

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.08.2018,

 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV ( bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru postul contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
 1 Florea Iulian Admis
 2 Pielaru Constanța

 

Admis

 

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de îngrijitoare:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
 1 Boroi Elena Admis
 2 Bojin Diana- Isabela Respins Nu a depus la dosar:

-adeverința medicală în original;

– cazierul judiciar în original sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale.

 3 Brînaru Angela- Niculina Admis
 4 Coman Mariana Admis
 5 Din Mariana Admis
 6 Dinescu Elena- Anina Admis
 7 Drăgușin Elena Admis
 8 Floarea Cătălina- Larisa Admis
 9 Ionescu Cornelia Respins Nu a depus la dosar adeverința medicală în original;
 10 Iubitu Elena Admis
 11 Niță Mihaela- Nicoleta Admis
 12 Popescu- Manea Simona- Gabriela Admis
 13 Popescu Valerica- Mihaela Admis
 14 Sandu Elena Admis
 15 Stan Iuliana- Alexandra Admis

 

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 16.08.2018 ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24 (intrarea D – sala mare de ședințe).

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 07.08.2018, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

                                                                       Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.08.2018