JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr.17769/07.10.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare, din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1. BĂJAN SORINA ADMIS
 2. BEZNĂ ANDREEA ADMIS
3.  BURCIOIU ANA-MARIA ADMIS
4.   BURICEL MARINELA-IULIANA ADMIS
 
5.
BUZINCU DORINA ADMIS
6.  CÎRLĂNARU GABRIELA ADMIS
7. CÎRSTEA GEORGETA-DANIELA ADMIS
8. COJA MARIA ADMIS
9.  DIN N. MIHAELA ADMIS
10.   DIN I. MIHAELA ADMIS
11. DOBRESCU ELENA ADMIS
12.   DRĂGHIȚĂ VICTORIA ADMIS
13.  ENACHE VASILICA-DANIELA ADMIS
  14. ENACHE FLORICICA-CĂTĂLINA ADMIS
  15. GHEORGHE MARIA-MANUELA ADMIS
16.   GHERZAN LENUȚA ADMIS
17. IOAN FLORENTINA-IULIANA ADMIS
18.  ION MIHAELA-CRISTINA ADMIS
19. ION IOANA ADMIS
20. IONESCU CORNELIA ADMIS
21.  IVĂNOIU LUMINIȚA ADMIS
22.  LUPU ELENA ADMIS
23.   MANOLE ANA-MARIA ADMIS
 24. MARIN MIRELA-DANIELA ADMIS
25.  MATEI CĂTĂLINA-ALEXANDRA ADMIS
26.   MICU FELICIA ADMIS
27.   NEACȘU CRISTINA-CONSTANTINA ADMIS
28.   NEDELEA NICOLETA-LIANA ADMIS
29.   NICULOIU IOANA ADMIS
30.
OPREA IONELA-ROXANA ADMIS
31.   PĂUN IRINA-AURELIA ADMIS
 32. POPA ANCUȚA ADMIS
33. POPESCU MARIA ADMIS
34.  RĂDULESCU ADELINA-ELISABETA ADMIS
35.   RĂDUȚ NICOLETA-MIHAELA ADMIS
36.   RUȘANU VERGINIA-CONSTANȚA ADMIS
37.  SANDU MARIANA ADMIS
38.  SANDU ELENA-CAMELIA ADMIS
39.  STOEAN ELENA-MAGDALENA ADMIS
40.   ȘERBAN-VENESCU IOANA-FLORENTINA ADMIS
41.   ȘERBOIANU FLOAREA-GHERGHINA ADMIS
42.   TĂNASE ALINA ADMIS
43.   TEODORESCU AURELIA ADMIS
44.   TUDOR CONSTANȚA-GEANINA ADMIS
45.   UIDUMAC GEORGIANA-ANDREEA ADMIS
46.  VÎLCU NICOLETA-ANDREEA ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 16.10.2019 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 08.10.2019, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.10.2019, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare, din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești