JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de concurs

Nr. 22271/ 06.12.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 16.12.2019

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

I. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Personal, Juridic, Securitatea Muncii:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii  
1 Mărgescu Virginia- Elena ADMIS
2 Pașol Daniela ADMIS

II. Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii  
1 Duță Steluța- Claudia ADMIS

NOTA:         

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 16.12.2019 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 06.12.2019 ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

Georgescu Elena

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 16.12.2019