JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  273/ 10.01.2017

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.01.2017

 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
 1. GRIGORE DAN-VASILE Admis
 2. TĂNASE CAMELIA-NICOLETA Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 17.01.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–  Afişat astăzi, 10.01.2017, ora 14,00 la sediul şi pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

 

 

 

 Secretar Comisie de Concurs

             Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.01.2017 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ