JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexa la procesul verbal nr. 4683/12.03.2021

REZULTATUL
selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.03.2021,
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești, respectiv- 1 post de muncitor calificat II (bucătar) și 1 post de administrator I
Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Pentru postul de muncitor calificat II (bucătar)

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului
Rezultatul selecției dosarelor
Admis/Respins Motivul respingerii

 1. POPA GHEORGHIȚA ADMIS –
 2. ȘERBĂNESCU ELENA-DENISIA ADMIS –

Pentru postul de administrator I

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului
Rezultatul selecției dosarelor
Admis/Respins Motivul respingerii
1. DIN IOANA-DENISA ADMIS –
2. DIMA MIRELA ADMIS –

 1. GRIGORESCU CONSUELA-MIHAELA ADMIS –
  4. MUȘAT MIHAELA ADMIS –
  5. PREDA ION ADMIS –
 2. RĂDUȚ NICOLETA-MIHAELA ADMIS –

NOTA:

 • Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 18.03.2021 ora 0900, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl. 2.
 • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești
  – Afişat astăzi, 12.03.2021, ora 12:30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro). Secretar comisie de concurs Marinescu Gabriela-Florentina
REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.03.2021