JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 12850/11.11.2016

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 21.11.2016

 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de economist, grad profesional debutant

și 1 post contractual vacant de economist, grad profesional I

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de economist, grad profesional debutant:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Ana Elena- Mădălina Admis
2 Dima Mihaela- Diana Admis
3 Ilinca Mihaela- Claudia  

Respins

Nu îndeplinește condițiile specifice, respectiv cele de studii în domeniul financiar- contabil
4 Mușat Alina- Georgiana Admis
5 Neacșu Maria- Doinița  

Respins

Nu îndeplinește condițiile specifice, respectiv cele de studii în domeniul financiar- contabil
6 Nițoi Gabriela- Silvia Admis
7 Păun Veronica- Ioana Admis

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist, grad profesional I:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Ion Elena- Laura Respins

 

Nu îndeplinește condițiile specifice, respectiv cele de studii în domeniul financiar- contabil
2 Iordache Laurențiu- Crinu Admis
3 Sandu Mihaela- Diana Admis

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 21.11.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

  • Afişat astăzi, 11.11.2016, ora 1300 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

                                                               Secretar Comisie Concurs

                                                                       Georgescu Elena

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 21.11.2016 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de economist, grad profesional debutant și 1 post contractual vacant de economist, grad profesional I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești