JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr. 731/18.01.2018

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de

25.01.2018, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante (1 post de asistent medical debutant-BFT din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară; 1 post de asistent medical din cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant (balneofizioterapie) din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Drăgan Cristina-Corina

 

ADMIS
2 Sotir Ioana-Andreea ADMIS

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
1. Tudor Adela-Mădălina ADMIS

 

2 Moise Elena-Luminița

 

ADMIS

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 25.01.2018 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 18.01.2018, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

                                                  Secretarcomisie de concurs

                                                 Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 25.01.2018