JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 5572/19.04.2017

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 25.04.2017,

 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante (1 post de asistent medical debutant-BFT și         1 post de portar din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară; 1 post de asistent social practicant, 1 post de guard și 1 post de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord)

 

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical –BFT din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară nu s-a depus niciun dosar.

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de portar din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Chiriță Cristian Admis
2 Dobrin Rafael-Ionuț Admis

 

 

 

  • Pentru postul contractual vacant de asistent social practicant din cadrul Adăpostului de Noapte Nord nu s-a depus niciun dosar.

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de guard din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Preda-Dumitru Ion Admis

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord:

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare

Admis/Respins

Motivul respingerii
1 Preda-Dumitru Marius Admis

 

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 25.04.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 19.04.2017, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

 Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 25.04.2017