JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 14589/14590/ 14591/ 18.07.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 25.07.2022, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Creșei Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate:

I. Pentru postul contractual vacant de consilier, grad profesional I din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Juridic:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
 1.Oanță CameliaAdmis

II. Pentru postul contractual vacant de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare Socială și Medicală:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1.Gărăiman Paula- RamonaAdmis
2.Mazilu Florina- DanielaAdmis

III. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
 1.Dobre Mihaela-CristinaAdmis
 2.Dobrescu Alina-MariaAdmis
 3.Ivan Georgiana-MihaelaAdmis

IV. Pentru posturile contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional I din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
 1.Nițoi Gabriela-SilviaAdmis
 2.Seiceanu AdrianaAdmis

V. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ, IT :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1. Diaconescu Andi-CiprianAdmis

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 25.07.2022 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 18.07.2022, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Comisia de Concurs

Secretar

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 25.07.2022