JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 15464/20.10.2017

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 26.10.2017,

 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV ( bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

 

  1. Pentru postul contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar):
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Paraschivescu Costin Admis
2 Pribeagu Maria- Marinela  Admis
3 Turcescu Andrei – Claudiu Admis
4 Turcu Adriana  Admis
5 Vîlcica Aurica- Florina  Admis

 

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de îngrijitoare:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Bîrleanu Luminița- Nina Admis
2 Boroi Elena Admis
3 Constantin Gabriela Admis
4 Din Daniela Admis
5 Encea Ana- Mirela Admis
6 Floarea Cătălina- Larisa Admis
7 Grigore Adriana- Loredana Admis
8 Iorga Mirela Admis
9 Marin Florentina- Ionela Admis
10 Marinescu Florina- Daniela Admis
11 Mitișoi Florina- Alina Admis
12 Mocanu Mariana Admis
13 Neacșu Florentina Admis
14 Nedelea Nicoleta- Liana Admis
15 Niță Mihaela- Nicoleta Admis
16 Onică Maria- Valentina Admis
17 Păunescu Maria- Daniela Admis
18 Popa Teodora- Victorița Admis
19 Preda Veronica- Cristiana Admis
20 Răducu Elena Admis
21 Răduț Nicoleta- Mihaela Admis
22 Ragamentu Mariana Admis
23 Rusu Alisa- Elena Admis
24 Stoean Elena Admis
25 Stoica Doinița- Ionela Admis
26 Stroe Silvia- Mihaela Admis
27 Zamfirescu Denisa- Cătălina Admis

 

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 26.10.2017 ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24 (intrarea D – sala mare de ședințe).

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 20.10.2017, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

         Georgescu Elena

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 26.10.2017