JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 5744/21.04.2017

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 27.04.2017  pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Economic- Administrativ

al Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești, respectiv,

1 post de economist debutant, 1 post de economist gradul I și 2 posturi de economist gradul IA

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist debutant:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Bîrleanu Dumitra- Monica Admis
2 Boață Simona- Liliana Admis
3 Georgescu Mihaela Admis
4 Manta Maria- Magdalena Admis
5 Marin Anda- Georgiana Admis
6 Mocanu Elena- Nadia Admis
7 Nicolae Mădălina Admis
8 Pîrvulescu Maria- Magdalena Admis
9 Popescu Aurelia Admis
10 Postelnicu Antoanela – Camelia Admis
11 Seiceanu Adriana Admis
12 Slămnoiu Mihaela- Alexandra Admis

 

  1. Pentru postul contractual vacant de economist gradul I:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Dobrescu Alina- Maria Admis
2 Găvănescu Roxana Admis

 

  • Pentru posturile contractuale vacante de economist gradul IA:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1 Aldea Gheorghe Admis
2 Ana Elena- Mădălina Admis
3 Coadă- Marinache Claudia- Melania Admis
4 Coculeasa  Dorina- Alina Admis
5 Cotoman Carmen- Nicoleta Admis
6 Diaconescu Andi- Ciprian Admis
7 Dobre Mihaela- Cristina Admis
8 Roșu Sidonia- Nicoleta Admis
9 Talianu Mihaela Respins Nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor
10 Tronaru Niculina Respins Nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor
11 Zuban Laura- Mihaela Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 27.04.2017 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 21.04.2017, ora 1130 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

                                                               Secretar Comisie Concurs

                                                                       Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 27.04.2017