JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Nr. 13631/19.09.2018

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 27.09.2018,

pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasă I, grad profesional superior (IT) din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosareADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 Velciu Tudora ADMIS

 

 

NOTA:         

            Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 27.09.2018 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

  • Afişat astăzi, 19.09.2018 ora 1600 , la sediul  și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro)’

 

 

Secretar comisie de concurs:

                                                      

          Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 27.09.2018