JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 4788/4789/20.03.2019

 

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 28.03.2019,

 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești, respectiv 1 post de educator puericultor debutant și 2 posturi de îngrijitoare

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următorul rezultat :

 

   IPentru postul contractual vacant de educator puericultor debutant:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
 1. Dănciulescu Nelușa Admis
 2. Gărăiman Georgeta Admis
 3. Mincă Anca- Andrada Admis
 4. Șerbănoi Elena- Andreea Admis
 5. Vlad Florina- Ecaterina Admis

 

 II. Pentru posturile contractuale vacante de îngrijitoare:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
 1. Badea Mariana- Simona Admis
 2. Băețică Georgeta Admis
 3. Bunea Lina Admis
 4. Chiriță Georgiana Admis
 5. Crăciun Ionela- Daniela Admis
 6. Curelea Anca- Cristina- Elena Admis
 7. Georgescu Elena- Rodica Admis
 8. Guță Elena Admis
 9. Ilie Marinela Mihaela Admis
 10. Ionescu Cornelia Admis
 11. Luță Elena- Nicoleta Admis
 12. Popescu Ionela- Any Admis
 13. Răduț Nicoleta- Mihaela Admis
 14. Sotir Alina – Andreea Admis
 15. Stănescu Georgeta Admis
 16. Stănescu Nicoleta Admis
 17. Șerban Mihaela Admis

 

 

     NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 28.03.2019 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești din Calea București nr. 2, Pitești, jud. Argeș  (Sala Multimedia).

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 20.03.2019, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

    Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 28.03.2019