JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Nr. 12087/17.06.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, organizat în data de 27.06.2022

            Conform prevederilor art. 50 alin. (1) –alin. (2) și art. 671 din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriereFuncția publicăInstituția/ CompartimentulRezultatul  selecţiei dosarelor de concurs ADMIS/RESPINSMotivul respingerii  
111909referent, clasa III, grad profesional asistentServiciul Personal, Juridic, Securitatea MunciiADMIS

NOTA:         

            Conform prevederilor art. 618 alin. (11) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 27.06.2022 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

  • Afişat astăzi,17.06.2022, ora 1200 , la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent