JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisiile de concurs

Nr. 15063/ 15064/ 25.07.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 28.07.2022

            Conform prevederilor art. 50 alin. (1) – alin. (2) și art. 671 din Hotărârea nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următorul rezultat:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiFuncția publicăInstituția/ CompartimentulRezultatul  selecţiei dosarelor de concurs ADMIS/RESPINSMotivul respingerii  
1.13852inspector, clasa I, grad profesional asistentServiciul Protecția Copilului și Autoritate TutelarăADMIS
2.13582consilier juridic, clasa I, grad profesional superiorServiciul Personal, Juridic, Securitatea MunciiADMIS
 3.14486inspector, clasa I, grad profesional debutantBiroul Achiziții Publice, Informatică, AdministrativADMIS

NOTA:         

            Conform prevederilor art. 618 alin. (11) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 28.07.2022 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

  • Afişat astăzi, 25.07.2022 ora 1330 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 28.07.2022