JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisiile de concurs

Nr. 22251/18.11.2022

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru promovare în grad profesional

a funcționarilor publici din cadrul

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.12.2022

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) și art. 671 din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscrierela concurs/examen al candidatuluiFuncția publicăInstituția/ CompartimentRezultatul  selecţiei dosarelor de concurs ADMIS/RESPINSMotivul respingerii  
121257Consilier, clasa I, grad profesional superiorDAS/ S.P.C.A.TADMIS
2.21258Inspector, clasa I, grad profesional principalDAS/S.B.S.P.F.ADMIS

NOTA:         

            Conform prevederilor art. 618 alin. (11) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 05.12.2022 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

  • Afişat astăzi, 18.11.2020 ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru promovare în grad profesional