JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisiile de concurs

Nr. 2871/20872/20873/10.12.2020

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 17.12.2020

            Conform prevederilor art. 50 alin. (1) –alin. (2) și art. 671 din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului Funcția publică Instituția/ Compartimentul Rezultatul  selecţiei dosarelor de concurs ADMIS/RESPINS Motivul respingerii  
1. 20284 inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Financiar- Contabilitate ADMIS
2.   20285 inspector, clasa I, grad profesional debutant Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară ADMIS
3.   20565 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii ADMIS
4.   20566 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii ADMIS
 5. 20567 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii ADMIS
6.   20571 inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Financiar- Contabilitate ADMIS
7.   20572 inspector, clasa I, grad profesional debutant Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară ADMIS

NOTA:         

            Conform prevederilor art. 618 alin. (11) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 17.12.2020 ora 0900, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

  • Afişat astăzi, 10.12.2020 ora 1300 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti ( www.dasp.ro).

Secretar

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.12.2020