REZULTATUL

selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară respectiv, 3 posturi medic dentist, 1 post de medic dentist specialist, 1 post de medic dentist primar

Având în vedere prevederile Ordinul nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm următoarele rezultate ale selecției dosarelor:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPostul vacant pentru care a solicitat înscriereaRezultatul  selecţiei dosarelor de concurs ADMIS/RESPINSMotivul respingerii  
 1.13284Medic dentistADMIS
2. 12785Medic dentistADMIS
 3.12695Medic dentistADMIS
 4.12696Medic dentist specialistADMIS
 5.13341Medic dentistADMIS
 6.13312Medic dentistADMIS
 7.12794Medic dentistADMIS
 8.13202Medic dentistADMIS
 9.13077Medic dentistADMIS
10. 12707Medic dentistADMIS
11.12786Medic dentistADMIS
12.12784Medic dentist specialistADMIS
13.13283Medic dentistADMIS
14.13189Medic dentistADMIS
15. 13171Medic dentistADMIS
16. 13094Medic dentistADMIS
17. 13299Medic dentistADMIS
18. 13105Medic dentist specialistADMIS
 19.13418Medic dentistADMIS
 20.13475Medic dentistADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 01.09.2022 ora 0900, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi vacante de medici dentisti din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară