REZULTATUL

selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară respectiv, 2 posturi medic de medicină general cu drept de liberă practică și  4 posturi de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină generală/ medicină de familie

Având în vedere prevederile Ordinul nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm următoarele rezultate ale selecției dosarelor:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPostul vacant pentru care a solicitat înscriereaRezultatul  selecţiei dosarelor de concurs ADMIS/RESPINSMotivul respingerii  
113993Medic specialistADMIS
213923MedicADMIS
313163Medic specialistRESPINSConform art.391 alin(1) din  Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Anexei 5 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 06.09.2022, ora 9:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Conform prevederilor art.6, alin (6) din Ordinul nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, contestaţiile privind dosarele respinse se depun  în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

– Afişat astăzi, 15.07.2022, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

comisie de selecție a dosarelor

de înscriere la concurs

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi vacante de medici din cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară