REZULTATUL

selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară respectiv, 1 post vacant de medic dentist primar, 1 post vacant de medic dentist specialist și 2 posturi vacante de medic dentist

Având în vedere prevederile Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului Postul vacant pentru care a solicitat înscrierea Rezultatul  selecţiei dosarelor de concurs ADMIS/RESPINS Motivul respingerii  
1. 5381 Medic dentist primar ADMIS
2. 5362 Medic dentist ADMIS
3. 5356 Medic dentist specialist ADMIS
4. 5293 Medic dentist ADMIS
5. 5586 Medic dentist specialist ADMIS
6. 5549 Medic dentist ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 19.11.2020 ora 0900, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

               DIRECTOR EXECUTIV                                                 ȘEF SERVICIU

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală