JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                     

Anexa la Procesul Verbal nr.18978/11.11.2020

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.11.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:  3 posturi de îngrijitoare și 1 post de administrator I

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 Avadanei Victoria ADMIS
2 Bunea Maria ADMIS
3      Chiriac Afrodita-Florența ADMIS
4 Chisălău Andreea-Maria ADMIS
5 Ciobanu Felicia ADMIS
6 Costache Florica ADMIS
7 Diaconescu Camelia-Mirela ADMIS
8 Dumitrescu Mariana ADMIS
9 Dumitru Corina-Maria ADMIS
10 Durnea Cristina-Adela ADMIS
11 Enache Oneta ADMIS
12 Ghergu Angela-Ionica ADMIS
13 Matei Cătălina-Alexandra ADMIS
14 Mirică Florina ADMIS
15 Mușat Florina-Daniela ADMIS
16 Neagu Maria ADMIS
17 Neagu Paula ADMIS
18 Niculoiu Doina ADMIS
19 Petria Florina Camelia ADMIS
20 Pîrvu Mihaela ADMIS
21 Popa Georgeta ADMIS
22 Popescu Maria ADMIS
23 Sibicianu Ana-Maria ADMIS
24 Stanciu Florina ADMIS
25 Tănase Florina-Crina ADMIS
26 Udrea Profira- Pușa ADMIS
27 Zaidel Adriana-Cristina ADMIS

Pentru postul de administrator I :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1 Barbu Marioara ADMIS
2 Ionescu Adriana – Mihaela ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 18.11.2020 ora 900, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 12.11.2020, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                                         Pașol Daniela

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in data de 18.11.2020