JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de concurs

Nr. 3864/05.03.2019

 

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 19.03.2019 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasă I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosare

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii

 

1 Zamfir Ramona-Mariana  ADMIS

 

 

NOTA:         

            Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 19.03.2019 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

  • Afişat astăzi, 05.03.2019 ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar comisia de concurs

 Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 19.03.2019