JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr. 4123/11.03.2019

 

 

 

REZULTATUL

  

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 18.03.2019, ora 10,00, pentru ocuparea pe durată determinată, respectiv până la data de 06.01.2021, cu timp parțial ( 4 h), a 2 posturi contractuale vacante  de îngrijitor bătrâni la domiciliu, înființate în afara organigramei, în subordinea Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice, în vederea realizării obiectivelor eligibile în cadrul proiectului  „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4

 

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii
1. Stanciu Rucsandra-Daniela ADMIS
2. Tudor Adela-Mădălina ADMIS

 


NOTA:

 –   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba interviului în data de 18.03.2019 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 11.03.2019, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul organizat în data de 18.03.2019