JUDETUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa

Nr. 14572/20.07.2022

REZULTATUL

soluționării contestației formulate față de rezultatul selecției dosarelor din cadrul concursului pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară, respectiv 2 posturi de medic medicină generală cu drept de liberă practică și 4 posturi de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie, organizat în data de 06.09.2022

            Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 14572/18.07.2022, în temeiul art. 6 alin. (6) din Anexa nr. 1 la  Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, se comunică următorul rezultat:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiRezultatul soluționării contestației ADMIS/RESPINSMotivul respingerii
  1  13163RESPINS  conform art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 5

Afisat astazi, 20.07.2022, ora 1400, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul soluționării contestației formulate față de rezultatul selecției dosarelor din cadrul concursului organizat în data de 06.09.2022