JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesele-Verbale nr. 18525/18526/05.11.2020

REZULTATUL

verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 12.11.2020

            Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisiile de examen comunică următoarele rezultate :

  1. Pentru promovarea în funcția de administrator I (M) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:
Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
    1. Iliescu Marinela- Camelia Admis

2. Pentru promovarea în funcția de asistent medical principal (PL) – Serviciul de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Medicală Școlară:

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
    1. Dumitru Gloria- Adina Admis
2.   Stanciu Laura- Ioana Admis –  

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 12.11.2020 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării îndeplinirii condițiilor de participare, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 05.11.2020, ora 1300 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistența Socială a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Comisia de Examen

Secretar

Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare a personalului contractual din data de 12.11.2020