JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesele-Verbale nr. 18951/18952/18953/18954/24.10.2019

REZULTATUL

verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 31.10.2019

            Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisiile de examen comunică următoarele rezultate :

  1. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II (fochist) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:
Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
  1. Botea Marcel Admis

2. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II( bucătar) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1.     Neaga Emilia- Mioara Admis

3. Pentru promovarea în funcția de inspector de specialitate (expert romi), gradul II– Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale:

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1.   Mihai Elena- Geanina Admis  

4. Pentru promovarea în funcția de asistent medical – Serviciul de Asistență Comunitară:

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
 1. Sotir Ioana- Andreea Admis  

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 31.10.2019 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării îndeplinirii condițiilor de participare, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 24.10.2019, ora 1330 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistența Socială a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Comisia de Examen

Secretar – Georgescu Elena

Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual – 31.10.2019