JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul- Verbal nr. 22532/23.11.2022

REZULTATUL

verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.12.2022

            Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018 a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisia de examen comunică următoarele rezultate :

Pentru promovarea în funcția contractuală de referent, treaptă profesională I din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară :

Nr. crt.Nume si prenume candidatRezultat verificare îndeplinire condiții de participare ADMIS/RESPINSObservatii
1Mihăescu GheorgheADMIS
2Teianu ElseADMIS

                Pentru promovarea în funcția de asistent social, treaptă de competență specialist din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară :

Nr. crt.Nume si prenume candidatRezultat verificare îndeplinire condiții de participare ADMIS/RESPINSObservatii
1.Ciurezu AugustinADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 05.12.2022 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării îndeplinirii condițiilor de participare, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 23.11.2022, ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistența Socială a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual