JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 16842/29.10.2018

 

 

REZULTATUL

verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.11.2018

            Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018, a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisia de examen comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II (întreținere) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii
 1. Țugurel Dorinel Admis

 
2. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat II( bucătar) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii
 1. Condilă Georgeta Admis
 2. Piscu Elena

 

Admis

 

  1. Pentru promovarea în funcția de muncitor calificat III (bucătar) – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii
 1. Coman Marian Admis

 

 2. Dănălache Adriana

 

Admis
 3. Ion Floarea Admis

 

 4. Marinescu Camelia

 

Admis
 5. Mostrogan Ion

 

Admis
 6. Roșoagă Mihaela

 

Admis

 

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 05.11.2018 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării îndeplinirii condițiilor de participare, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 29.10.2018, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Examen

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 16841/29.10.2018

 

 

REZULTATUL

verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.11.2018

 

Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018, a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisia de examen comunică următorul rezultat al verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în funcția de asistent social, treaptă de competență practicant din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

 

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii
 1. Vițalaru Mariana- Raluca Admis

 

 

NOTA:

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 05.11.2018 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării îndeplinirii condițiilor de participare, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 29.10.2018, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

Secretar Comisie Examen

Georgescu Elena

 

 

 

JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 16840/29.10.2018

 

 

REZULTATUL

verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, organizat în data de 05.11.2018

            Conform prevederilor Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, aprobată prin Decizia nr. 553/27.06.2018, a Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, comisia de examen comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru promovarea în funcția de asistent social, treaptă de competență practicant – Serviciul de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii
 1. Ciurezu Augustin Admis

 

  1. Pentru promovarea în funcția de referent, treaptă profesională II – Serviciul de Asistență Comunitară:

 

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Rezultat verificare îndeplinire condiții de participare

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii
 1. Mihăescu Gheorghe Admis
 2. Teianu Else

 

Admis

 


NOTA:
 

 

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 05.11.2018 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării îndeplinirii condițiilor de participare, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 29.10.2018, ora 1200 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

Secretar Comisie Examen

Georgescu Elena

Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare