ŞEF SERVICIU: GORZKO MIRELA

E-mail: dasp@dasp.ro
Camera nr. 8
Telefon: 0372030420, interior 112
Fax: 0372030420

Operator autorizat prelucrare date cu caracter personal având ca scop protecţia şi asistenţa socială, înscris în registrul de evidenţă a prelucrărilor cu caracter personal sub numărul 17728.

Misiune:

  • Asigurarea măsurilor de protecţie socială prin acordarea de beneficii sociale familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de nevoie, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale;

Principalele atribuţii:

  • Acordarea ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – Pentru mai multe informaţii click aici
  • Acordarea alocaţiei familiale pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei – Pentru mai multe informaţii click aici
  • Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei conform Legii nr.226 /2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – Pentru mai multe informaţii click aici
  • Primirea, verificarea şi transmiterea către Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş a cererilor privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii (Legea nr. 61/1993, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare) – Pentru mai multe informaţii click aici
  • Primirea, verificarea şi transmiterea către Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş a cererilor privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – Pentru mai multe informaţii click aici
  • Acordarea ajutorului de urgenţă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi ale HCL nr. 432/2006 – Pentru mai multe informaţii click aici

Leave a Reply