Serviciul de Asistență Comunitară

         Şef serviciu: Nicoleta-Cristina Voiculeț

         Tel: 0736/701139

         Serviciul de Asistență Comunitară compus din:

 • Centrul de zi de asistență și recuperare „Șanse pentru Toți
 • Adăpostul pe timp de noapte „Speranța”
 • Adăpostul pe timp de noapte Nord situat în cadrul P.T.204 din cartierul Nord
 • Clubul de pensionari situat în cartierul Găvana III, situat în cadrul P.T.907
 • Clubul de pensionari situat în cartierul Trivale, situat în cadrul P.T.612
 • Clubul de pensionari B.C.R. , situat în cadrul P.T. 517 , str. Maior Șonțu.

Centrul de zi de asistență și recuperare „Șanse pentru Toți”

Str.Zorilor, Nr.15, vis-a-vis de OPC;

Tel: 0348/424680;

Fax: 0372030420;

E-mail: dasp@dasp.ro

Misiunea:  

 • Asigurarea asistenţei medicale curente şi de recuperare a persoanelor cu dizabilităţi.
 • Centrul de recuperare se adreseaza persoanelor cu afectiuni neuro-motorii, afectiuni reumatologice si posttraumatice.

Obiective:

 • crearea unui serviciu social capabil a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor cu dizabilităţi;
 • asigurarea unui mediu adecvat în vederea recuperării cel puţin parţiale a persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • realizarea unor activităţi de recuperare prin terapie de recuperare individuală a persoanelor cu dizabilităţi;
 • consiliere medicală, psihologică, socială şi juridică atât pentru persoanele cu dizabilităţi, cât şi pentru membrii familiilor acestora.

Servicii oferite:

Persoanele care se adreseaza centrului pot beneficia de urmatoarele servicii:

 • consiliere medicală;
 • consiliere psihologică;
 • consiliere socială,
 • fizioterapie;
 • kinetoterapie;
 • masaj;
 • reflexoterapie

Acte necesare:

 • bilet de trimitere simpla de la medicul de familie;
 • copie de pe biletul de ieşire din spital, dacă este cazul;
 • copie de pe certificatul de handicap pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap;
 • CI/BI;
 • cupon de pensie.

Program de functionare: L-V, între orele 09:00 – 17:00.

Adăpostul pe timp de noapte „Speranța”

cartierul Găvana III, bl.M5a, parter;

Tel: 0736/701141; 0248/282000;

Fax: 0372030420;

E-mail: dasp@dasp.ro

 

Adăpostul pe timp de noapte Nord

Str. G-ral Magheru;

Tel: 0348/426882;

Fax: 0372030420;

E-mail: dasp@dasp.ro

Misiunea :

 • Asigurarea cazării, cazarmamentului şi condiţiilor igienico-sanitare pentru persoanele asistate.
 • Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte Nord se adresează persoanelor de sex masculin, lipsite de adăpost, persoanelor victime ale violenţei domestice şi persoanelor care la o anumită vârstă, din diferite motive, nu au unde să locuiască, iar adapostul ,,Speranța” este destinat persoanelor de sex feminin.

Obiective:

 • crearea şi asigurarea unui climat favorabil satisfacerii unor nevoi sociale esenţiale persoanelor cu probleme sociale deosebite care, pe lângă drama abandonului familial, se lovesc şi de marginalizare şi excludere din partea societăţii.

Servicii oferite:

 • cazare pe timp de noapte;
 • condiţii igienico-sanitare;
 • consiliere psiho-socială;
 • consiliere juridică;
 • consiliere medicală;

Condiții privind accesul în adăpostul de noapte:

 • persoanele care se adresează centrului trebuie să fie locuitori ai Municipiului Piteşti, dar în cazuri excepţionale este permisă şi cazarea persoanelor cu domiciliul în alte localităţi, până la găsirea unei soluţii locative;
 • să posede asupra lor un act de identitate(BI/CI);
 • să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor halucinogene sau a drogurilor;
 • să se poată îngriji singuri;
 • să semneze acordul de intrare în cadrul centrului din care să reiasă că este într-o stare de sănătate fizică şi psihică normală, că nu suferă de boli transmisibile (sifilis, TBC, SIDA, boli de piele, scabie, paraziţi) şi că nu are răni deschise;
 • să se angajeze că respectă prevederile Regulamentului de ordine interioara, ordinea şi liniştea publică precum şi integritatea bunurilor din dotare.

Programul de funcționare: L-D, între orele 20:00 – 08:00

Pe perioada sezonului rece, programul de funcționare este între orele 18:00 – 08:00.

Cluburile de pensionari din cartierele Găvana III , Trivale și B.C.R. -centru

Misiunea :

 • Asigurarea activităţilor cultural-educative şi de socializare a beneficiarilor, toate activităţile desfăşurându-se în baza ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de Asistenţă Comunitară,,
 • Cluburile pensionarilor se adresează persoanelor vârstnice indiferent dacă acestea au sau nu calitatea de pensionar.

Obiective:

 • creşterea calităţii vieţii prin dezvoltarea relaţiilor interpersonale, a gradului de interdependenţă precum şi creşterea gradului de solidaritate a unui grup.

Servicii oferite:

 • activităţile de petrecere a timpului liber ( jocuri de şah, table, remy, etc)
 • consiliere psihologică,
 • consiliere medicală,
 • consiliere juridică,
 • consiliere socială.

Condiții privind accesul în club:

 • persoanele care se adresează cluburilor trebuie să aibă domiciliul în Municipiul Piteşti, în special din cartierele menționate;
 • să completeze acordul de participare pus la dispoziţie de către personalul cluburilor;
 • să posede asupra lor un act de identitate;
 • să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor halucinogene sau a drogurilor.
 • să se angajeze că respectă prevederile Regulamentului de ordine interioara, ordinea şi liniştea publică precum şi integritatea bunurilor din dotare.

Programul de functionare: L-V , între orele 10:00 – 18:00.

Leave a Reply